Lokal za Grunt – szansa na nowe mieszkania

1 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Wprowadza  kolejne rozwiązania proinwestycyjne z pakietu mieszkaniowego: „lokal za grunt” oraz „grant na infrastrukturę”.

1 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Wprowadza  kolejne rozwiązania proinwestycyjne z pakietu mieszkaniowego: „lokal za grunt” oraz „grant na infrastrukturę”.

Lokal za Grunt

Program Lokal za Grunt to propozycja dedykowana zarówno samorządom, jak i inwestorom prowadzącym działania w sektorze budownictwa. Przewiduje on możliwość zbywania nieruchomości gminnych na cele inwestycyjne z częściowym rozliczeniem lokalami mieszkalnymi lub użytkowymi. Przekazane przez inwestora lokale będą przeznaczane przez gminę zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności, np. na mieszkania komunalne, mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności, obiekty opieki zdrowotnej, kulturalne, edukacyjne itp. Lokale nieobjęte rozliczeniem będą natomiast gospodarowane przez inwestora zgodnie z jego potrzebami, np. sprzedawane lub wynajmowane na zasadach komercyjnych.

Program Lokal za Grunt to propozycja dla gmin, które chcą zwiększyć ofertę mieszkań na swoim terenie bez angażowania się w budowę. Dla inwestorów to szansa na szerszy dostęp do nieruchomości o potencjale inwestycyjnym, nierzadko atrakcyjnie zlokalizowanych i dobrze skomunikowanych.

Grant na Infrastrukturę

Rozwiązanie „grant na infrastrukturę” to nowy instrument finansowego wsparcia samorządów lokalnych, które angażują się w rozwój infrastruktury społecznej lub technicznej. Samorządy mogą otrzymać grant w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego powiązanego z inwestycją promieszkaniową, np. realizowaną w ramach programu Lokal za Grunt. Premiowane będą zatem te gminy, które aktywnie wspierają budownictwo mieszkaniowe. Finansowe wsparcie na realizację infrastruktury pozwoli na zagospodarowanie terenu w niezbędne instalacje lub obiekty zgodnie z konkretnymi potrzebami lokalnej społeczności.

Więcej informacji znajduje się: „Lokal za grunt” (informacje dla inwestora i gminy) oraz „Grant na infrastrukturę” (informacje dla gminy).

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
   
logo
Prywatność | Reklama | Kontakt
© 2022 CYBERMEDIA