Lokal za Grunt – szansa na nowe mieszkania

1 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Wprowadza  kolejne rozwiązania proinwestycyjne z pakietu mieszkaniowego: „lokal za grunt” oraz „grant na infrastrukturę”.

1 kwietnia weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Wprowadza  kolejne rozwiązania proinwestycyjne z pakietu mieszkaniowego: „lokal za grunt” oraz „grant na infrastrukturę”.

Lokal za Grunt

Program Lokal za Grunt to propozycja dedykowana zarówno samorządom, jak i inwestorom prowadzącym działania w sektorze budownictwa. Przewiduje on możliwość zbywania nieruchomości gminnych na cele inwestycyjne z częściowym rozliczeniem lokalami mieszkalnymi lub użytkowymi. Przekazane przez inwestora lokale będą przeznaczane przez gminę zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności, np. na mieszkania komunalne, mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności, obiekty opieki zdrowotnej, kulturalne, edukacyjne itp. Lokale nieobjęte rozliczeniem będą natomiast gospodarowane przez inwestora zgodnie z jego potrzebami, np. sprzedawane lub wynajmowane na zasadach komercyjnych.

Program Lokal za Grunt to propozycja dla gmin, które chcą zwiększyć ofertę mieszkań na swoim terenie bez angażowania się w budowę. Dla inwestorów to szansa na szerszy dostęp do nieruchomości o potencjale inwestycyjnym, nierzadko atrakcyjnie zlokalizowanych i dobrze skomunikowanych.

Grant na Infrastrukturę

Rozwiązanie „grant na infrastrukturę” to nowy instrument finansowego wsparcia samorządów lokalnych, które angażują się w rozwój infrastruktury społecznej lub technicznej. Samorządy mogą otrzymać grant w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia infrastrukturalnego powiązanego z inwestycją promieszkaniową, np. realizowaną w ramach programu Lokal za Grunt. Premiowane będą zatem te gminy, które aktywnie wspierają budownictwo mieszkaniowe. Finansowe wsparcie na realizację infrastruktury pozwoli na zagospodarowanie terenu w niezbędne instalacje lub obiekty zgodnie z konkretnymi potrzebami lokalnej społeczności.

Więcej informacji znajduje się: „Lokal za grunt” (informacje dla inwestora i gminy) oraz „Grant na infrastrukturę” (informacje dla gminy).

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
logo
Prywatność | Reklama | Kontakt
© 2024 CYBERMEDIA