Niewyobrażalna skala zniszczeń po ubiegłorocznej wichurze. Sprzątanie trwało kilka miesięcy!

Dobiegły końca prace związane z usuwaniem zniszczeń jakie wywołała potężna wichura, która w październiku ubiegłego roku przetoczyła się przez nasz region. Zniszczeniu uległo kilkadziesiąt hektarów lasu, uprzątnięto około 12 tysięcy metrów sześciennych drewna!
fot. lasy.gov.pl

Dobiegły końca prace związane z usuwaniem zniszczeń jakie wywołała potężna wichura, która w październiku ubiegłego roku przetoczyła się przez nasz region. Zniszczeniu uległo kilkadziesiąt hektarów lasu, uprzątnięto około 12 tysięcy metrów sześciennych drewna!

 Przez kilka miesięcy leśnicy z olsztyńskiego Nadleśnictwa Myszyniec prowadzili prace uprzątające w drzewostanach zniszczonych podczas nawałnicy, która przeszła przez północno-wschodnie tereny nadleśnictwa w październiku 2020 r. Prace polegające na usuwanie wywróconych i połamanych drzew w uszkodzonych fragmentach lasu zakończono w pierwszym kwartale tego roku. Największe szkody były w trzech leśnictwach: Rudne, Warmiak i Lipniki. W sumie, od wiatru ucierpiało kilkadziesiąt hektarów lasu.

 Podczas prowadzonych prac uprzątnięto ok. 12 tys. m3 drewna. Z uwagi na liczne pęknięcia i uszkodzenia włókien surowiec ten przeznaczono głównie na opał i do produkcji papieru. Gdyby był pozyskany w ramach zaplanowanych zadań z zakresu gospodarki leśnej, zostałby wykorzystany przede wszystkim w budownictwie i meblarstwie.

 Nieprzewidywalne nawałnice niejednokrotnie powodują znaczące szkody w lasach. Wiatr, uderzając z wielką siłą, tratuje wszystko, co napotka na swej drodze. Niszcząc drzewa jak zapałki. Nie oszczędza cennych siedlisk przyrodniczych, czy ostoi rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Działając z niepohamowaną siłą, łamie i powala drzewa na dużych obszarach.

 Po jesiennej nawałnicy w krajobrazie drzewostanów dojrzewających i dojrzałych powstały powierzchnie otwarte wielkości od 0,10 ha do 9 ha. Takie zróżnicowanie środowisk wpływa na różnorodność gatunkową terenów. Enklawy powierzchni otwartych są atrakcyjnym żerowiskiem dla ptaków szponiastych i sów oraz miejscem lęgowym ptaków gniazdujących się na ziemi, jak skowronek borowy (lerka) czy lelek kozodój. Po huraganie z 2002 r. w lasach nadleśnictwa pojawiły się licznie stanowiska arniki górskiej (Arnica montana) i sasanki otwartej (Pulsatilla patens) – roślin związanych ze środowiskiem leśnym, preferujących miejsca nasłonecznione z odsłoniętą glebą, która umożliwia kiełkowanie ich nasion. Gatunki te są ujęte w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako narażone i zagrożone wyginięciem.

 Jakie walory przyrodnicze będą prezentować tereny zniszczone przez zeszłoroczną nawałnicę wskażą wyniki monitoringu przyrodniczego. Natomiast przed leśnikami Nadleśnictwa Myszyniec jeszcze jedno ważne zadanie, którym jest wprowadzenie młodego pokolenia lasu w miejsce tego zniszczonego przez żywioł wiatru.

 

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
logo
Prywatność | Reklama | Kontakt
© 2022 CYBERMEDIA