Nowatorski projekt badawczy w Mławie z udziałem mieszkańców

Energa Operator, lokalny dostawca energii elektrycznej, na jednym z mławskich osiedli zamontuje innowacyjną stację transformatorową. Dzięki niej powinny poprawić się warunki produkcji energii z mikroinstalacji, a dodatkowo zbadana zostanie m.in. możliwość wykupowania usługi redukcji zużycia energii od właścicieli paneli fotowoltaicznych.

 

Energa-Operator, lokalny dostawca energii elektrycznej, na jednym z mławskich osiedli zamontuje innowacyjną stację transformatorową. Dzięki niej powinny poprawić się warunki produkcji energii z mikroinstalacji, a dodatkowo zbadana zostanie m.in. możliwość wykupowania usługi redukcji zużycia energii od właścicieli paneli fotowoltaicznych.

Na naszych oczach następuje ogromna transformacja energetyki w Polsce i na świecie. Klienci zakładów energetycznych są już nie tylko biernymi odbiorcami energii – mogą być także jej producentami. Jednak gwałtowny rozwój mikrogeneracji, a zwłaszcza jej duże nasycenie na jednym obszarze może powodować problemy dla stabilnej pracy sieci dystrybucyjnej. Podobnie jak nadmiar produkowanej energii dla poprawnego działania fotowoltaiki.

Wszystkie kraje Unii Europejskiej szukają rozwiązań zarówno technicznych, jak i legislacyjnych, które z jednej strony będą wspierać rozwój energetyki prosumenckiej, a z drugiej pomogą lokalnym zakładom energetycznym, czyli Operatorom Sieci Dystrybucyjnych (OSD) wyeliminować zagrożenia w pracy infrastruktury energetycznej (jak np. przeciążenia czy problemy napięciowe). Jednym z takich kierunków są rozwiązania podnoszące elastyczność sieci i współpraca z klientami w zakresie odpłatnego świadczenia usług na rzecz spółek OSD.

Mława to miejsce, gdzie realizowane będą dwa duże międzynarodowe projekty: EUniversal i Onenet. Energa-Operator jest liderem konsorcjum, w skład którego wchodzą firmy (m.in. spółka Enspirion) i instytuty naukowe, które będą tu prowadzić badania. Ich celem ma być z jednej strony ograniczenie problemów związanych z jakością dostaw i produkcji energii, a z drugiej sprawdzenie możliwości kupowania usług od prosumentów (polegających na czasowym ograniczeniu bądź zwiększeniu produkcji energii przez źródła OZE, których są właścicielami).

– Zagadnienie elastyczności sieci jest obecnie kluczowe dla transformacji w obszarze rynku energii. Wypracowywane rozwiązania, m.in. dzięki stworzeniu odpowiednich mechanizmów współpracy, pozwolą w przyszłości efektywniej zarządzać posiadaną infrastrukturą sieciową, wspierając rozwój generacji rozproszonej – mówi Mirosław Matusewicz, kierownik Projektu EUniversal w Energa-Operator.

Skuteczne zwiększenie elastyczności sieci wymaga działań w kilku obszarach. Jednym z nich są innowacyjne rozwiązania sieci inteligentnych. W ramach projektu opracowana zostanie m.in. innowacyjna zautomatyzowana stacja transformatorowa SN/nn, która będzie monitorowała
i sterowała pracą sieci niskich napięć zasilającej odbiorców w tym obszarze. Powinno to zapewnić większe możliwości przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów związanych z rozbudową infrastruktury prowadzoną w tradycyjny sposób. Rozwiązania dla inteligentnej stacji SN/nn FlexStation (FS), opracowane wspólnie z gdańskim Oddziałem Instytutu Energetyki, zostaną przetestowane w trzech lokalizacjach ze znaczną kumulacją mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci niskich napięć, m.in. w Mławie.

Drugi obszar działania w projekcie to wypracowanie rozwiązań, które pozwolą dodatkowo zarabiać odbiorcom, a jednocześnie wspierać prawidłową pracę sieci energetycznej. Przetestowana zostanie internetowa platforma zakupowa, za pomocą której przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej będą miały możliwość np. na wykupienie redukcji zużycia energii u danego odbiorcy celem utrzymania parametrów pracy sieci, na zasadach podobnych do tych, które stosują sklepy internetowe i portale aukcyjne. Ten sam mechanizm dotyczyć będzie wytwórców, u których operator będzie mógł np. wykupić zmniejszenie lub zwiększenie poziomu dostarczanej energii.

Konsorcja realizujące te dwa projekty podejmują współpracę z lokalnymi władzami aby móc testować najnowsze rozwiązania budowane wspólnie z wieloma krajami europejskimi. Dzięki tym działaniom uzyskujemy realny wpływ na zmiany prawodawstwa i tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które obejmą całą Europę.

Szczegóły przedsięwzięcia będą prezentowane w kolejnych artykułach. Zaplanowane jest również spotkanie z mieszkańcami osiedla przy ul. Podmiejskiej, których Energa-Operator i spółka Enspirion będzie chciała zaprosić do udziału w projekcie i badaniach.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
   
logo
Prywatność | Reklama | Kontakt
© 2022 CYBERMEDIA