Nowy program kredytowy na start: Szansa dla młodych Polaków na własne mieszkanie

 Wyczekiwany projekt ustawy wprowadzającej nowy instrument finansowy, mający na celu wspomaganie Polaków w zakupie pierwszego mieszkania, został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w poniedziałek, 8 kwietnia 2024 r. Program, nazwany Kredytem Mieszkaniowym na Start, ma zrewolucjonizować możliwości zdobycia własnego lokum, szczególnie dla młodych ludzi oraz rodzin z dziećmi.

Wyczekiwany projekt ustawy wprowadzającej nowy instrument finansowy, mający na celu wspomaganie Polaków w zakupie pierwszego mieszkania, został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w poniedziałek, 8 kwietnia 2024 r. Program, nazwany Kredytem Mieszkaniowym na Start, ma zrewolucjonizować możliwości zdobycia własnego lokum, szczególnie dla młodych ludzi oraz rodzin z dziećmi.

Główne założenia programu

Program zakłada udzielanie preferencyjnych kredytów hipotecznych na zakup pierwszego mieszkania lub zamianę mieszkania na większe. Singiel, który nie ukończył 35 roku życia może skorzystać z programu Mieszkanie na Start. Limit wieku nie obowiązuje, jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą dwie osoby – mowa o dwóch kredytobiorcach lub jednym kredytobiorcy i dziecku.

Kluczowe założenia to:

  • Przeznaczenie: Na pierwsze mieszkanie lub zamianę mieszkania na większe dla rodzin z co najmniej 3 dziećmi.
  • Kryteria dochodowe: Zależne od liczby osób w gospodarstwie domowym.
  • Kryterium wieku: Dotyczy tylko singli.
  • Oprocentowanie kredytu: Stała stopa procentowa, która pozostaje stała przez pierwsze 5 lat.
  • Gwarancje BGK: Dla nieruchomości o wartości nieprzekraczającej 1 mln zł, gwarancja do kwoty 100 tys. zł.
  • Czas obowiązywania programu: Do końca 2027 r.

Na co będzie można przeznaczyć kredyt mieszkaniowy na start?

Projekt ustawy wprowadza dwa rodzaje kredytów: hipoteczny oraz konsumencki. Pierwszy może być wykorzystany na zakup mieszkania lub domu jednorodzinnego, budowę domu lub udział w inwestycji mieszkaniowej. Drugi może służyć do pokrycia części lub całości kosztów partycypacji, lub wkładu mieszkaniowego.

Kto będzie mógł złożyć wniosek o kredyt na start?

Program jest adresowany zarówno do singli, jak i rodzin. Wymóg wiekowy dotyczy jedynie singli, którzy muszą mieć poniżej 35 lat w dniu złożenia wniosku. Rodziny z co najmniej 3 dziećmi będą miały możliwość skorzystania z największego wsparcia i oprocentowania kredytu na poziomie 0%. Dzięki temu programowi różnorodne grupy społeczne mogą korzystać z preferencyjnych warunków finansowych, co przyczynia się do zwiększenia dostępności mieszkań dla różnych segmentów społeczeństwa.

Jakie będą ograniczenia powierzchni mieszkania przy kredycie mieszkaniowym?

Nowe kryterium powierzchni mieszkania będzie miało wpływ na wysokość dopłat. Przekroczenie określonej powierzchni skutkować będzie pomniejszeniem dopłat.

Jakie będzie kryterium dochodowe przy kredycie na start?

Limit dochodów, uprawniający do skorzystania z kredytu, będzie wzrastał wraz ze wzrostem liczby członków gospodarstwa domowego, co sprawia, że program jest bardziej dostępny i elastyczny dla różnorodnych grup społecznych.

Jaka będzie wysokość dopłat i oprocentowanie kredytu mieszkaniowego na start?

Wysokość dopłat będzie uzależniona od wielkości gospodarstwa domowego i liczby dzieci, sięgając nawet 0% dla rodzin z co najmniej 3 dziećmi. Oprocentowanie kredytu będzie stałe przez pierwsze 5 lat.

Limit wniosków

Program będzie trwał do końca 2027 r., z możliwością składania wniosków do 15000 na kwartał.

Nowy program Kredytu Mieszkaniowego na Start otwiera nowe możliwości dla Polaków, zwłaszcza dla młodych ludzi oraz rodzin z dziećmi, umożliwiając im realizację marzeń o własnym lokum. Opublikowany projekt ustawy wprowadza szereg innowacji i udogodnień, mających ułatwić dostęp do mieszkań, co może pozytywnie wpłynąć na rynek nieruchomości w Polsce. Program ten nie tylko stymuluje popyt na mieszkania, ale także może przyczynić się do poprawy warunków życia i stabilności finansowej wielu rodzin poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków mieszkaniowych.

artykuł sponsorowany

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
   
logo
Prywatność | Reklama | Kontakt
© 2024 CYBERMEDIA