Przeszukanie w kancelarii. Komornik z Ostrołęki usłyszał zarzuty i został zawieszony

Ostrołęcki komornik Marcin C. usłyszał zarzuty związane z uporczywym nękaniem. W kancelarii mieszczącej się przy ul. Kilińskiego przeprowadzono przeszukanie, podczas którego zabezpieczone zostały nośniki danych. Komornik został zawieszony w czynnościach, wyznaczono za niego zastępstwo. 
Kancelaria komornika, który usłyszał zarzuty, mieści się przy ul. Kilińskiego

Ostrołęcki komornik Marcin C. usłyszał zarzuty związane z uporczywym nękaniem. W kancelarii mieszczącej się przy ul. Kilińskiego przeprowadzono przeszukanie, podczas którego zabezpieczone zostały nośniki danych. Komornik został zawieszony w czynnościach, wyznaczono za niego zastępstwo.

O tym, że komornik sądowy Marcin C. może mieć kłopoty z prawem, dowiedzieliśmy się 19 sierpnia. W jego kancelarii przy ul. Kilińskiego w Ostrołęce odbyły się czynności służb, które miały zabezpieczać m.in. nośniki danych. Działania prowadzone były na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Pułtusku, która prowadzi postępowanie przygotowawcze dotyczące komornika.

- Komornikowi zostały przedstawione zarzuty z art. 190a §1 k.k - dowiedzieliśmy się w prokuraturze.

Ten artykuł Kodeksu karnego dotyczy uporczywego nękania i ma następujące brzmienie:

Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Prokuratura poinformowała nas, że w trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego podjęte były m. in. czynności związane z przeszukaniem siedziby Kancelarii Komornika, podczas którego zabezpieczono nośniki danych.

Postanowieniem Ministra Sprawiedliwości komornik został zawieszony w czynnościach Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce. Procedurę zastosowano w związku z prowadzonym postępowaniem karnym przeciwko komornikowi. Sąd Rejonowy w Ostrołęce wydał krótki komunikat o zastępstwie:

W związku z niemożnością wykonywania obowiązków komornika sądowego Pana Marcina C. wyznaczono Pana Adama Otłowskiego – komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ostrołęce do pełnienia obowiązków w zastępstwie ww. komornika od dnia 19 sierpnia 2022 roku.


Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Wykonuje on powierzone mu przez państwo funkcje władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu w ramach nadzoru judykacyjnego. Organami nadzoru administracyjnego są: Minister Sprawiedliwości, prezes sądu apelacyjnego, prezes sądu okręgowego, prezes sądu rejonowego. Nadzór wewnętrzny sprawują organy samorządu komorniczego.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
logo
Prywatność | Reklama | Kontakt
© 2024 CYBERMEDIA