Usiłowanie zabójstwa i złagodzenie kary. 5 lat więzienia za cios nożem

Białostocki sąd złagodził karę dla 31-latki, która oskarżona została o usiłowanie zabójstwa konkubenta poprzez zadanie ciosu nożem w klatkę piersiową. Zamiast 8 lat, kobieta spędzi za kratami 5 lat. 

Białostocki sąd złagodził karę dla 31-latki, która oskarżona została o usiłowanie zabójstwa konkubenta poprzez zadanie ciosu nożem w klatkę piersiową. Zamiast 8 lat, kobieta spędzi za kratami 5 lat. 

Sąd Okręgowy w Olsztynie uznał 31-letnią kobietę za winną tego, że w dniu 2 lutego 2020 r. usiłowała dokonać zabójstwa swojego konkubenta w ten sposób, że działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia go życia, zadała mu nożem cios w klatkę piersiową, w wyniku czego spowodowała u niego obrażenia ciała w postaci: rany kłutej klatki piersiowej szerokości około 3 cm z uszkodzeniem przepony, penetrującej do jamy brzusznej z uszkodzeniem więzadła sierpowatego wątroby i krwawieniem do jamy brzusznej, wymagającego leczenia operacyjnego w trybie pilnym, co spowodowało chorobę realnie zagrażającą życiu pokrzywdzonego, lecz zamierzonego celu nie osiągnęła z uwagi na przybycie zespołu karetki pogotowia ratunkowego i udzielenie pomocy medycznej pokrzywdzonemu,  i za to wymierzył jej karę 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo orzekł, że oskarżona powinna odbywać karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym prowadzącym terapię odwykową dla sprawców uzależnionych od alkoholu.

Sąd Apelacyjny w Białymstoku, uwzględniając częściowo apelację obrońcy oskarżonej, zmienił wyrok Sądu I instancji przyjmując, że przypisanego jej przestępstwa usiłowania zabójstwa dopuściła się ona z zamiarem ewentualnym, a nie bezpośrednim.

- Sędzia sprawozdawca wskazał, że w żadnym razie nie można zgodzić się z apelującym, iż odpowiedzialność karna oskarżonej winna być rozpatrywana wyłącznie w ramach art. 156 § 1 pkt 2 k.k. Kwalifikacja jej zachowania jako usiłowania zabójstwa jest w pełni prawidłowa z tym zastrzeżeniem, że zarówno sposób działania oskarżonej (zadała pokrzywdzonemu 1 cios nożem, pomimo obiektywnych możliwości ku temu nie kontynuowała czynności sprawczych), jak też jej późniejsze zachowanie (pomagała pokrzywdzonemu zatamować krwawienie, zadzwoniła po pogotowie) wskazują, że działała ona z zamiarem ewentualnym, tj. nie dążyła do śmierci konkubenta, ale godziła się  z możliwością zaistnienia takiego skutku - poinformował Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Wskazane okoliczności doprowadziły też sąd odwoławczy do uznania, że wymierzona oskarżonej przez Sąd I instancji kara 8 lat pozbawienia wolności jest rażąco nadmiernie surowa, czego konsekwencją było złagodzenie sankcji karnej i wymierzenie oskarżonej, z zastosowaniem instytucji nadzwyczajnego złagodzenia, kary 5 lat pozbawienia wolności. Na takie ukształtowanie kary miały też wpływ żal i skrucha okazana przez oskarżoną w toku postępowania karnego oraz fakt, że pokrzywdzony, który nie odniósł poważnych ran, wybaczył jej.

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
logo
Prywatność | Reklama | Kontakt
© 2024 CYBERMEDIA