W Ostrołęce ma powstać instalacja do utylizacji śmieci. Tak może wyglądać [WIZUALIZACJA]

Planowana do wybudowania w Ostrołęce instalacja utylizacji odpadów może ruszyć “pełną parą” już od połowy 2026 roku. Energia powstała w procesie spalania śmieci ma zasilić sieć ciepłowniczą zapewniając ogrzewanie odbiorcom w mieszkaniach i domach włączonych do miejskiej instalacji.
fot. eOstroleka.pl

Planowana do wybudowania w Ostrołęce instalacja utylizacji odpadów może ruszyć “pełną parą” już od połowy 2026 roku. Energia powstała w procesie spalania śmieci ma zasilić sieć ciepłowniczą zapewniając ogrzewanie odbiorcom w mieszkaniach i domach włączonych do miejskiej instalacji.

Instalację Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych, Medycznych i Weterynaryjnych (ITPON) planuje wybudować w Ostrołęce spółka Orlen Ekoutylizacja. Spalarnia ma powstać na skraju miasta, w przemysłowej części Ostrołęki w rejonie ulicy Turskiego, przy składowisku odpadów komunalnych i budowanej elektrowni gazowej.

Planowana lokalizacja instalacji utylizacji - na mapie teren zakładu zaznaczono kolorem czerwonym.

zdjecie

W minionym tygodniu ze szczegółami projektu budowy instalacji, jej wszelkimi aspektami miała okazję zapoznać się delegacja z Ostrołęki oraz gminy Rzekuń. Mieszkańcy Gowork, osiedla Wojciechowice, przedstawiciele samorządu miasta oraz działacze stowarzyszenia Ekomena odwiedzili podobny zakład funkcjonujący w Dąbrowie Górniczej. Spotkanie z przedstawicielami spółki Orlen Ekoutylizacja oraz zarządcą zakładu było okazją do poruszenia wszelkich kwestii, zarówno działających na korzyść instalacji jak i budzących wątpliwości.

ITPON w Ostrołęce - o projekcie

Planowana inwestycja ITPON to:

  • realizacja idei Waste-to-Energy
  • kontynuacja podejścia ORLEN EkoUtylizacja Sp. z o.o. zorientowanego
  • na zrównoważony rozwój we wszystkich aspektach funkcjonowania gospodarki
  • szybsza likwidacja nielegalnych składowisk odpadów („bomb ekologicznych”)
  • zwiększenie zagospodarowania wytwarzanych obecnie w Polsce odpadów
  • ograniczenie ilości deponowanych odpadów na składowiskach

Tak ma wyglądać instalacja spalania odpadów niebezpiecznych w Ostrołęce:

zdjecie

W materiałach udostępnionych uczestnikom spotkania ORLEN Ekoutylizacja opisuje projekt zaplanowany do realizacji w Ostrołęce jako najnowocześniejszą instalację tego typu w Polsce, spełniającą restrykcyjne wymagania dotyczące emisji (BAT). Ma ona zapewnić gwarancja całkowitego unieszkodliwienia dostarczonych odpadów (w temperaturze ok. 1400°C). Wsad do pieca ma być dostarczany w zamkniętych pojemnikach, a sam układ dozowania wsadu do pieca ma być całkowicie szczelny. Instalacja ma być wyposażona w dwie niezależne linie technologiczne, gwarantujące bezpieczeństwo, ciągłość i niezawodność pracy instalacji. Odpady przeznaczone do utylizacji mają być składowane w szczelnych pomieszczeniach w warunkach podciśnienia.

zdjecie

Jak podkreślano podczas prezentacji projektu, planowana inwestycja ma pozytywnie wpłynąć na uregulowanie cen na rynku odpadów niebezpiecznych, w tym bardzo wysokich kosztów likwidacji tzw. „bomb ekologicznych”. Spalarnia przełoży się również na zorganizowanie kompleksowej gospodarki odpadami medycznymi i weterynaryjnymi. Jej budowa to także wsparcie lokalnego rynku pracy, a - co równie istotne jak aspekt ekologiczny - ma zapewnić zasilenie miejscowego systemu ciepłowniczego. Jednocześnie, wraz z planowaną inwestycją spółka ORLEN Ekoutylizacja deklaruje prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych dla społeczności lokalnej oraz podjęcie aktywnych działań, mających na celu wsparcie rozwoju lokalnego otoczenia.

Do tematu związanego z budową instalacji spalania odpadów niebezpiecznych, medycznych i weterynaryjnych w Ostrołęce będziemy jeszcze wracali.

 

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
Brak możliwości komentowania artykułu po trzech dniach od daty publikacji.
logo
Prywatność | Reklama | Kontakt
© 2024 CYBERMEDIA