Zjednoczona Prawica podpisała deklarację programową. Czym jest „Polski Ład”?

Liderzy partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy podpisali dziś deklarację programową nazwaną „Polski Ład”. To pięć filarów, które według polityków, mają pchnąć Polskę do rozwoju po pandemicznym kryzysie. Co znalazło się w tym programie?
fot. kadr z konwencji

Liderzy partii wchodzących w skład Zjednoczonej Prawicy podpisali dziś deklarację programową nazwaną „Polski Ład”. To pięć filarów, które według polityków, mają pchnąć Polskę do rozwoju po pandemicznym kryzysie. Co znalazło się w tym programie?

„Polski Ład” składa się z pięciu filarów dotyczących sfery ochrony zdrowia Polaków, obniżki podatków i podwyższenia kwoty wolnej od podatku, inwestycji tworzących nowe miejsca pracy, ułatwień dla rodzin przy zakupie mieszkań czy buddowie domu, emerytur bez podatku do 2 500 złotych. Jednym z głównych punktów „Polskiego Ładu” jest system wsparcia polskich rodzin w postaci „kapitału opiekuńczego”.

Poniżej omówimy punkt po punkcie każdy z filarów tej deklaracji programowej Zjednoczonej Prawicy.

ZDROWIE

Filar ten zakłada, że w ciągu najbliższych 6 lat wydatki budżetowe na ochronę zdrowia Polaków zostaną zwiększone do 7% PKB. W 2023 mają one być zwiększone do poziomu 6% PKB. Dzięki zwiększeniu nakładów finansowych na system ochrony zdrowia mają zmniejszyć się kolejki do lekarzy, z kolei inwestycje w cyfryzację mają ułatwić dostęp do lekarzy. Zakładane jest utworzenie funduszu na modernizację szpitali i funduszu medycznego, który dostosuje infrastrukturę w przychodniach lekarzy rodzinnych i poradniach specjalistycznych. Zmiany będą także dotyczyły systemu zarządzania szpitalami. Utworzona zostanie Agencja Rozwoju Szpitali. Dzięki tej reformie szpitale wejdą pod zarząd profesjonalistów i lekarzy. Będą lepiej finansowane i lepiej zarządzane. Agencja opracuje specjalne programy, które pomogą w lepszym zarządzaniu szpitalami. Będzie też monitorowała sposób ich wdrażania.  Rozwiązanie to zakłada stworzenie profesjonalnego korpusu menedżerów i zmianę struktury właścicielskiej szpitali.

W tym filarze zakładane jest także ułatwienie zapisów do lekarzy, w tym także do lekarzy specjalistów realizowane on-line lub przez infolinię. W planach jest zniesienie limitów w poradniach specjalistycznych i rozszerzenie opieki ambulatoryjnej. Usprawniona ma zostać nocna i świąteczna pomoc lekarska, która ma opierać się na trzech etapach kontaktu z pacjentem od wstępnej diagnostyki i e-rejestracji, przez sieć całodobowych ambulatoriów powiatowych po interwencję zespołów ratownictwa medycznego i transport do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Filar zdrowotny zakłada utworzenie programy „Profilaktyka 40+”, który polegał będzie na umożliwieniu wykonania finansowanych ze środków publicznych badań profilaktycznych dla osób w wieku od 40 lat połączonych z badaniami w zakresie medycyny pracy.

Zapowiedziano dodatkowe inwestycje w badania nad lekami i szczepionkami chroniącymi przed kolejnymi mutacjami wirusa SARS-CoV-2. Środki te trafią do zespołów badawczych z polskich uniwersytetów i szpitali.

W planach jest też rozwój krajowej sieci onkologicznej i kardiologicznej. Pod tymi hasłami kryją się inwestycje umożliwiające nielimitowany dostęp pacjentów kardiologicznych do diagnostyki i terapii, leczenia chorób serca.

Wzrost nakładów na służbę zdrowia ma także dotyczyć wyższych wynagrodzeń dla kadry medycznej.

UCZCIWA PRACA – GODNA PŁACA

Filar ten zakłada obniżkę podatków dla około 18 milionów Polaków, dzięki wprowadzeniu wyższej kwoty wolnej od podatku. Po zmianach próg ten wyniósłby 30 tysięcy złotych. W konsekwencji oznaczałoby to faktyczny brak podatku od płacy minimalnej.

Próg podatkowy dla stawki 32 proc. ma być zwiększony z obecnych 85 tys. na 120 tys.. Oznacza, że w drugi próg podatkowy (32 proc. podatku) weszłyby osoby o dochodach wyższych niż 10 tys. miesięcznie.

Zapowiedziano wprowadzenie jednolitej dla wszystkich ubezpieczenia zdrowotnego. Zaproponowano by bez względu na rodzaj i formę wykonywanej pracy składka zdrowotna liczona była proporcjonalnie do dochodu (9 proc.) bez możliwości odliczania, podobnie jak przy umowie o pracę.

“Ulga dla klasy średniej” to kolejna propozycja z filaru podatkowego. Będzie dotyczyć osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale 70-130 tys. zł.

Ile na tych rozwiązaniach zyskają pracownicy?

    • 1830 zł rocznie - tyle zyska kasjer w markecie zarabiający 3000 zł./miesiąc

    • 1360 zł rocznie - tyle zyska pracownik fizyczny zarabiający 4000 zł./miesiąc

    • 560 zł rocznie - tyle zyska księgowy w firmie zarabiający 5000 zł./miesiąc

Ile na tych rozwiązaniach zyskają mali przedsiębiorcy?

    • Kosmetyczka zarabiająca 3000 zł./miesiąc zaoszczędzi rocznie 2180 zł.

    • Fryzjer zarabiający 4000 zł./miesiąc zaoszczędzi rocznie 1930 zł.

    • Mechanik zarabiający 5000 zł./miesiąc zaoszczędzi rocznie 850 zł.

DEKADA ROZWOJU

Pod tym hasłem kryją się inwestycje, które mają wygenerować dodatkowych 500 tysięcy miejsc pracy. Filar ten zakłada dzięki emisji obligacji rozwojowych, utworzenie funduszu o nazwie „Polski Ład”. Po ustaniu pandemii sfinansuje on odbudowę i modernizację kraju. Te środki – obok blisko 770 mld zł w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej - posłużą do dogonienia państw Europy Zachodniej. Ze środków tych możliwa ma być m.in. rozbudowa sieci autostrad i dróg ekspresowych, rozwój i remont dróg lokalnych, inwestycje w drogi kolejowe, budowa obwodnic, likwidacja niebezpiecznych miejsc, inwestycje w nowe i ekologiczne tabory, rozbudowa kolei aglomeracyjnej, inwestycje w porty i centra logistyczne, remont i doposażenie 700 małych oddziałów szpitalnych rocznie i 200 większych, budowę żłobków dla 10 tys. dzieci, setki przedszkoli, ponad 4 tys. świetlic oraz remonty w prawie 4 tys. szkół, rozwój lokalnej infrastruktury społecznej: świetlic wiejskich, domów seniora, centrów integracji i domów pomocy. Plany w tym filarze dotyczą tajże nowej infrastruktury informatycznej i walkę z wykluczeniem cyfrowym. Mowa tu m.in. o inwestycjach w rozwój sieci 5G we wszystkich obszarach miejskich i wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Część dotycząca planów rozwoju dotyczy także rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, budowy lokalnych oczyszczalni, programu wymiany źródeł ciepła, fotowoltaiki czy małej retencji.

    • Tysiące kilometrów nowoczesnej sieci wodno-kanalizacyjnej i kilkaset nowych oczyszczalni.  

    • Blisko milion budynków z nowym, ekologicznym źródłem ciepła dzięki programowi Czyste Powietrze.

    • Setki tysięcy domów z dofinansowaną instalacją fotowoltaiczną dzięki programowi Mój Prąd

    • Setki tysięcy domów z instalacją retencji wody w ramach programu Moja Woda.

f. Czysta energia – rozbudowa sieci energetycznej, rozwój technologii OZE, modernizacja ciepłowni:

    • Setki kilometrów nowoczesnej infrastruktury energetycznej.

    • 500 mln euro na inwestycje w farmy wiatrowe oraz infrastrukturę towarzyszącą.

    • 120 nowych lub zmodernizowanych ciepłowni.

MIESZKANIE BEZ WKŁADU WŁASNEGO ORAZ MÓJ DOM 70M2

Program Mieszkanie bez wkładu własnego ma objąć trzy grupy osób: tych, którzy chcą mieć swoje pierwsze mieszkanie z rynku wtórnego, pierwotnego, społecznego lub własny dom. Wkład własny na zakup mieszkania lub domu ma być gwarantowany, zapewniany lub spłacany przez państwo

Jak to ma działać?

    • Państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować wkład własny nawet do 40 proc. do kwoty 100 tys. zł  przez okres maksymalnie 15 lat.

    • Oznacza to, że posiadając zdolność kredytową nie trzeba będzie wykładać własnej gotówki na zakup mieszkania. Wystarczy sama zdolność kredytowa, nie będzie wymagane odłożenie dziesiątek tysięcy złotych na wkład własny na zakup mieszkania, czy domu.

    • Instrument skierowany będzie do osób od 24 do 40 lat, które nie mają wystarczających oszczędności do pokrycia wkładu własnego.

    • Odbiorcy programu nie tylko uzyskają możliwość kredytowania, ale również atrakcyjniejsze warunki finansowe (np. niższą marżę przy braku konieczności ubezpieczenia brakującego wkładu własnego).

Po urodzeniu drugiego dziecka rodzina z gwarantowanym kredytem mogłaby uzyskać do 20 tys. zł bezzwrotnego dofinansowania, po urodzeniu trzeciego dziecka do 60 tys., a czwartego i kolejnego do 20 tys. zł.

Planowane jest wprowadzenie możliwości budowy domu bez zbędnych formalności. Do budowy nie będzie potrzebne pozwolenie, kierownik i książka budowy. Realizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa na podstawie zgłoszenia.

EMERYTURY BEZ PODATKU DO 2500 ZŁOTYCH - ZŁOTA JESIEŃ ŻYCIA

Reforma systemu podatkowego obejmie także emerytury i renty. Świadczenie takie do wysokości 2 500 złotych nie będzie opodatkowane. Dzięki temu przeciętny emeryt będzie otrzymywał nawet 2000 zł rocznie więcej. Na reformie zyskać ma 91 proc. emerytów i rencistów. Dodatkowo wprowadzony zostanie PIT ZERO dla osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Będzie to nowy instrument zachęcający do kontynuacji pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Osoby w wieku 55+ będą mogły zmniejszyć wymiar czasu pracy. Dzięki temu senior osiągając wiek emerytalny, nie będzie stawał przed wyborem: albo praca w pełnym wymiarze godzin, albo emerytura.

KAPITAŁ OPIEKUŃCZY

Obok propozycji 10-krotnego podwyższenia kwoty wolnej od podatku najwięcej zainteresowania zyskał pomysł wprowadzenia programu nazwanego „Kapitał opiekuńczy”. Ma być to dodatkowy (obok programu 500+) instrument finansowy dla rodzin opiewający na kwotę 12 tys. zł, który rodzice będą mogli elastycznie wykorzystać na pokrycie kosztów opieki nad drugim i kolejnym dzieckiem pomiędzy 12 a 36 miesiącem życia. Rodzice sami będą mogli wybrać czy otrzymają po 1000 zł przez rok czy po 500 zł przez dwa lata. Sami też będą decydowali o przeznaczeniu tych środków.

 

Wasze opinie

STOP HEJT. Twoje zdanie jest ważne, ale nie może ranić innych.
Zastanów się, zanim dodasz komentarz
   
logo
Prywatność | Reklama | Kontakt
© 2021 CYBERMEDIA